Galerie Hodina / Praha / 2016/2017

 

Spolupráce: Eliška Perglerová

Objekt nazvaný galerie Hodina je mobilní prostor, který může být instalován na různých místech. Demonstruje představu ideálního uměleckého provozu a prostoru. Stírá hranice mezi interiérem a exteriérem galerie, mezi umělcem, dílem a divákem. Návštěvník se stává součástí díla. Galerie s velkým oknem, kam může návštěvník vstoupit a pohodlně se usadit, se za hodinu otočí o 360°. Rámuje tak výhled a vyznačuje divákovi obrazy soustředěného pozorování. Otázku, co je samotné umělecké dílo necháváme na divákovi. Je to objekt/socha ve veřejném prostoru? Prázdný prostor galerie? A jakou roli hrají autorky stojící opodál a dávající instrukce, popřípadě vysvětlení, jak se má návštěvník v galerii chovat a jak rozumět umění?

První "veřejná zkouška" zatím nedokončeného objektu proběhla v rámci zakončení tvůrčí rezidence pořádané sdružením OFFCITY v Pardubicích 17. prosince na Náměstí republiky. V květnu bude objekt instalován na piazzetě Národního divadla (22.-26.5.2017) a zpřístupněn veřejnosti. Od 8. června pak v Plzni v rámci výstavy, která se věnuje nomádství. Ale možná nás potkáte i v německém Kasselu..