Kanceláře 21. století pro firmu Linet / Slaný / projekt 2017

spolupráce: Michal Váňa

 

Zadáním bylo navrhnout kanceláře 21. století. Důraz klademe na maximální zachování otevřeného prostoru haly. Konkrétní specifikací od investora je vytvoření cca 80 pracovišť ve formě open space se 2-3 oddělenými kancelářemi (jednacími prostor) a dalšími klidovými nebo setkavacími zónami. Prostor pro kanceláře je situován v patře výrobní haly na ploše cca 900 m2. Kancelářský prostor musí mít vlastní zázemí. Denní světlo je zajištěno pouze skrz okna na východní fasádě.

Prostor pro kanceláře je situován v patře výrobní haly na ploše cca 900 m2, která se nachází v průmyslovém areálu na okraji města Slaný. Vstup je přes společnou recepci v přízemí. Dále funguje kancelářský prostor samostatně s vlastním sociálním zázemím a kuchyňkou. Denní světlo je zajištěno pouze skrz okna na východní fasádě, je tedy nutné pracovat s osvětlením umělým a zároveň řešit vhodný typ zastínění proti oslňování. Navrhujeme střechu lokálně „otevřít“ světlíky a přinést do prostoru více denního světla. Pravou část od vstupu s nedostatkem denního osvětlení preferujeme využít pro zázemí (wc, kuchyňka, copy...). Prostor je oživen volně rozmístěnými rostlinami, jejichž správný výběr pozitivně působí na vnitřní klima. 

Velkokapacitní kanceláře by měly umožnit případnou změnu dispozice, poskytnout možnost „přeskládání“. Je vhodné zachovat jistou modulovost a pravidelnost. Je tedy ideální vytvářet minimum překážek a pevných konstrukcí. Snahou je jednoznačně definovat odlišné funkční zóny a dělení prostoru na části pracovní, jednací a relaxační se sociálním a technickým zázemím. Obě tyto části se vzájemně odlišují i barevným a materiálovým provedením. Aby byly jednotlivé zóny plně využívány, musí být rozmístěné v ideálních vzdálenostech. Různě využitelné jsou i vnitřní prostory boxů a jejich venkovní obvodové stěny. 

Koncept je založen na přiznání ocelové nosné konstrukce haly, přiznání veškeré technologie a technických instalací v interiéru a použití základních surových stavebních prvků s propsanou strukturou. Nepopíráme, že kanceláře sousedí s výrobním a skladovacím průmyslovým objektem. Inspiraci hledáme i ve zdravotnictví, kde společnost Linet jako dodavatel lůžek hraje významnou roli. Konstrukce stolů vychází z jaklů používaných při výrobě lůžek. V návrhu se tak objevují nemocniční motivy s jejich typickými materiály (nerez, textilní závěsy...) či v drobných akcentech ve formě regálů připomínající zdravotnické vozíky.

spolupráce: Profil nábytek