Muzeum Jana Husa v Kostnici / Kostnice / DE / 2013 - 2014

spolupráce: Ing. arch. Dita Mrázková

 

Návrh nové expozice Husova domu
architektonická soutěž 2013 (2. místo a následná realizace)

Návrh nové expozice zdůrazňuje současnou architektonickou hodnotu Husova domu, který je sám o sobě ve svých interiérech velice výrazný. V malém prostoru na návštěvníka působí navzájem středověké hrázděné zdivo, trámové stropy, dřevěné podlahy. Klademe důraz na vyznění interiéru jako celku a ponecháváme ho vzdušný v co největší míře. Stěny zůstávají volné a exponáty umisťujeme do prostoru.

V návrhu expozice používáme materiály nenarušující původní stavební prvky interiéru, které by neměly v expozici splynout či zaniknout a které jejich vyznění naopak podporují. Použití soudobých materiálů má jemně ukázat nové intervence, zároveň však nepůsobit na návštěvníky agresivním dojmem. Navrhovaná expozice by měla být doplněním hodnotného interiéru, a naopak vnitřní prostory by měly dokreslovat návštěvníkovu cestu životem a učením Jana Husa. Vrstvu stavebních zásahů z minulých let, která ruší celkové vyznění historického interiéru, scénografickou formou zakrýváme – před stěny s okny zavěšujeme lehkou poloprůhlednou textilii potištěnou vždy tematickým výjevem z Husova života.

Expozice je dvouvrstevnatá - pro dospělé návštěvníky a pro děti, a line se chronologicky dle témat jednotlivých místností. Jednoznačnost pohybu je podpořena osami, které se nachází na stěnách jednotlivých místností (došlo k úpravě oproti soutěžnímu návrhu). Expozice je “čitelná” ze dvou úrovní a pro pochopení základního sdělení není nezbytně nutné detailní zkoumání všech exponátů.

 

foto: Husitské muzeum v Táboře, Zdeněk Prchlík ml., 2015

výroba nábytku: Profil nábytek a.s.