Nová koncepce antropologické expozice v Humpolci / Humpolec / 2017