Rodinný dům pro známé / Pardubice / 2015 / studie

 

Rodinný dům se nachází u Pardubic v blízkosti zahrádkové osady. Umístění domu na parcele ovlivnila poměrně rušná silnice podél jihovýchodní hrany pozemku a požadavek na výhled z kuchyně směrem ke Kunětické hoře. U silnice je počítáno s ohradou pro ovce, na severu je plánovaný ovocný sad. Dům je založen na křížení obdélníkové obytné části se sedlovou střechou a obslužné části garáže a dílny se střechou rovnou. Dům je navržen jako jednopodlažní s možností případného obydlení podkroví. Obytné místnosti jsou otevřeny na severozápad do zahrady a k zahrádkové osadě s výhledem na Kunětickou horu. Vstupní prostor s garáží je orientován k silnici. Jedná se o zděnou konstrukci kombinovanou s konstrukcí dřevěnou v části zastřešené garáže a dřevěným obkladem u dílny. Střecha je navržena jako plechová, sedlová, na čísti obslužné se jedná o plochou střechu s vegetací.