Studie interiéru domku Zimmermanových / západně od prahy / Projekt 20017