Během celé naší architektonické praxe se věnujeme i propagaci architektury a umění pro laickou veřejnosti. Projekt, který bychom rádi uskutečnili letošní léto na to navazuje, cílovou skupinou se tentokrát stávají děti ve věkové kategorii 5 - 10 let. Tématem letního příměstského kempu je objevování a pozorování města. Děti si během týdenního setkávání vyzkouší, jaké to je stát se architektem, stavitelem, designérem nebo třeba přírodovědcem. Stanou se malými průzkumníky. Budeme objevovat život ve městě i na jeho hranicích, budeme pátrat po dalších obyvatelích města. Vyzkoušíme si postavit drobnou stavbu, budeme fotit domy, fasády a okna, navrhovat ideální formy bydlení, která může být pro každého trochu jiná. Pro vyšší atraktivitu jsme se rozhodli tábor propojit i s hravou výukou angličtiny, která nás bude po celou dobu nenápadně obklopovat. Mimo to samozřejmě vnímáme jako důležitou složku pohyb a fyzické aktivity, které chceme do programu ve velké míře zapojit také. Plánujeme podniknout i jednu větší celodenní výpravu. 
Tábor bude probíhat jeden týden o letních prázdninách, od pondělí do pátku v časech od 9.00 -16.00. Předpokládaný počet účastníků je 15-20.  Počítáme s přítomností minimálně dvou lektorů a plánujeme přizvat i několik odborníků na konkrétní témata. Na závěr proběhne vernisáž, kde malí průzkumníci ukáží co, během tábora objevili a vytvořili, a společné grilování pro rodiče a kamarády účastníků. 
Back to Top