1
Prvním krokem je osobní setkání, které by mělo obě strany přesvědčit o budoucí spolupráci. Vyslechneme vaše představy a nastíníme vám způsob naší práce. Na základě setkání, fotografií a plánku dokážeme obvykle připravit cenovou nabídku a přibližný časový harmonogram.
2
Po odsouhlasení nabídky následuje osobní prohlídka prostoru a zaměření. První návrhy vypracujeme ve více variantách a prezentujeme je formou ručních skic, základních půdorysů a pohledů. Nastíníme základní materiály a atmosféru.
3
Vybranou variantu vypracujeme ve studii. Ta obsahuje vizualizace, dispoziční a materiálové řešení se základním výběrem produktů. 
4
Posledním krokem je prováděcí dokumentace, na základě které je návrh realizován. Zajišťujeme i autorský dozor a komunikaci s dodavateli.
Napiště nám více o vašem projektu.
Submit
Thank you!
Back to Top