V rámci výstavy IN MARGINE, která proběhla 02.03. – 19.05. 2024 v Zóně pro umění 8smička, jsme byli osloveni vytvořit intervenci do předprostoru galerie. Vznikly objekty, které mají podpořit využívání venkovního prostoru galerie. Objekty by měli být trvalé a zůstat i po skončení výstavySokly výrůstají ze země a zvedají dlážděnou plochu. Objekty materiálově splývají se svým okolím a nejsou vizuálně rušivým elementem. Návštěvník je může různě využívat k sezení, lezení či odpočinku. Zároveň sokly dlouhodobě vymezí venkovní prostor galerie pro návštěvníky a zabrání parkování aut. 
Back to Top