year/rok – 2018    vyzvaná architektonická soutěž    cooperation/spolupráce - Marek Šesták

Hlavním motivem návrhu je inverzní přístup v řešení vizuální podoby jednotlivých prostoru. Nejdůležitější místa klubu - bar a taneční sál je navrhován jako monochromní tmavý prostor bez výrazných dekorací a s materiálovou skromností. Barevnost, bohatost a příběhy mu dodávají samotní návštěvníci. Přehlednost a eliminace překážek jsou předpokladem pro uživatelsky komfort v baru i koncertním či tanečním prostoru. Naopak prostory, které jsou vnímané jako obslužné, provozní, nebo chodby (které v současném stavu nejsou vůbec využívané) jsou barevně, materiálově i obsahově pestřejší.
Druhým motivem je sledování historických vrstev místa a paměti. Ať už samotného historického domu, který má svá specifika, jako jsou klenuté stropy, výrazná členitost apod, nebo tzv. Urban legends pojící se s bývalými podniky, které byly na tomto místě od nepaměti provozovány