location/místoBrtnice u Jihlavy     year/rok – 2021     architectural competition/architektonická soutěž (odměna)       authors/autoři – Marcela Steinbachová, Monika Cihlářová, Iveta Šalamounová      cooperation/spolupráce – Veronika Tichá       visualisation/vizualizace – Michal Sljusar, Tereza PráchenskáNávrh vychází z kontextu místa, kterému se přizpůsobuje. Koncepčně vychází z půdorysné stopy stávajícího objektu. Předpokládá se tedy stavební řízení vedené jako rekonstrukce. Hlavní stavba je otevřená směrem do zahrady na jih a umožňuje bezpečný kontakt mezi interiérem a exteriérem. Je naopak uzavřena směrem ke komunikaci, kde probíhá převážně zásobování. Rekonstruovaná část si zachovává svůj charakter a určuje historickou podobu místa. Původní chatky jsou přemístěny podél hrany areálu a vytváří tak přirozenou hranici i bariéru, jsou doplněny jednou menší a jednou větší chatkou do požadovaného počtu. Podél hranic pozemku ve spodní části je umístěno venkovní sociální zázemí a čistička odpadních vod. Vedle nich je ponechán i stávající vjezd na pozemek, který je doplněn vjezdem na severní části přímo z hlavní komunikace, kde jsou umístěna i dvě parkovací stání. Zbylá požadovaná stání jsou navržena pod vzrostlou alejí podél příjezdové cesty. Prostor před komunikací je volně přístupný bez oplocení, oplocená je naopak celá vnitřní zahrada tak, aby bylo zajištěno bezpečí dětí. Návrh zahrady vychází z topografie stávající stavu s drobnými úpravami kolem terasy a nového bazénu.
Vstupy do budovy ze strany komunikace jsou zvýrazněny vystouplým zádveřím pro hlavní vstup a vstupem s rampou pro zásobování kuchyně. Výrazným detailem celé stavby je zaoblená římsa, kterou novostavba přejímá ze stávající stodoly a podtrhuje tak vesnický charakter stavby. Fasádní okna a dveře jsou dřevěná. Směrem ke komunikaci jsou okna čtvercová, neotvíravá, z vnitřku s rozšířeným parapetem pro posezení. Ze strany zahrady jsou velké otvory jídelny, klubovny a prostorů pro ping pong opatřeny prosklenými skládanými dveřmi, které umožňují tyto prostory používat i jako exteriérové a rozšířit je o venkovní zastíněnou terasu (venkovní látkové rolety). V původní stavbě je navržen společenský sál, který má do zahrady nově prosklené otvory do oblouku v místě větracích průduchů. Pokoje v podkroví a sociální zázemí mají střešní okna ve dvou střídajících se výškových rovinách, chodba je přisvícena denním světlem z ateliérového okna nad schodištěm i průhledy skrze velkokapacitní místnosti do štítů. Střešní krytina je nad původní stavbou z pálených tašek, nad novostavbou směrem do zahrady jsou předpokládány fotovoltaické tašky (malé šablony) směrem do zahrady a plechová šablonová krytina směrem na sever. Spodní štít plynule přechází kamennou podezdívkou v prostor terasy s bazénem, který je lemován zídkou v kombinaci s nízkým zábradlím a je přístupný skrze uzavíratelné branky.
Po průchodu zádveřím se u vchodu nachází velkokapacitní šatny integrované do dřevem obloženého boxu se sociálním zázemím. Součástí nik na oblečení a boty je i možnost sezení. K odpočinku slouží i prodloužené parapety v neotevíravých oknech směrem ke komunikaci, která jsou navržena jako pobytová. Vnitřní interiérové schodiště je navrženo jako pobytové s možností využití jako menší hlediště (drobná představení), pod ramenem schodiště se nachází polstrovaný otvor, který může být využíván jako skrýš. Cílem je eliminovat chodby a využívat i komunikace jako pobytový prostor.
Společenské prostory jsou maximálně propojené s exteriérem skládanými prosklenými dveřmi, např.
vnitřní prostor jídelny a klubovny se při otevřených dveřích stávají součástí exteriéru a jsou prodlouženy i o zastíněnou terasu. Jídelna je propojena s dalším veřejným prostorem bezbariérovou rampou a schody. Uvnitř se nachází krbová kamna z původní stavby, variantně krb. Většina prostorů přízemí jsou bezbariérově přístupná a většinu hlavních prostorů lze oddělovat či spojovat. Za jídelnou se nachází kuchyně, vstup do suterénu s technickými provozy a prostory zdravotníka a ozdravovny. V původní stavbě na západní části pozemku se nachází sklady, společenský sál s novými prosklenými otvory do oblouku a v patře byt správce přístupný z venku. Společenský sál má několik možností využití (taneční sál, sportovní aktivity s horolezeckou stěnou či posluchárna). V podkroví novostavby jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje, velkokapacitní místnosti, sociální zařízení, sklady prádla, úklidové komory a kancelář správce. Nachází se zde i přístup ke hvězdářskému dalekohledu, který je umístěn ve vloženém patře stávající stavby (nad společenským sálem). Pokoj ozdravovny může mimo letní období sloužit jako bezbariérový pokoj s vlastní bezbariérovou sociálkou.
Objekt je navržen tak, aby splnil požadavky na rozdílný způsob využití během roku.
V průběhu letních prázdnin slouží pro organizování dětských letních táborů. Děti jsou ubytovány v chatkách na oplocené zahradě. Sociální zázemí pro chatky je navrženo venkovní na jižní straně pozemku. Uvnitř budovy se nachází technické zázemí v suterénu (prádelna, kotelna, technická místnost, sklady), v přízemí pak profesionální kuchyně se zázemím, ošetřovna s pokojem pro nemocné a jídelna, která se skrz skládací otevírací okna v létě propojuje s venkovní jídelnou na terase zastřešenou textilní markýzou.  
Zimní provoz (plná kapacita) se odehrává převážně uvnitř budovy. Je přístupný celý prostor přízemí i
podkroví. V plné kapacitě je využit provoz profesionální kuchyně a jídelny, která může plnit i funkci klubovny. V patře se počítá s využitím všech lůžek. Stodola slouží jako společenská místnost nebo jako taneční sál či přednášková místnost.
Zimní provoz (pronájem, cca 20 osob) využívá jen část budovy a snižují se tak náklady na vytápění a provoz. Nepočítá se s profesionální kuchyní, velká jídelna plní funkci společenské místnosti. K vaření
slouží kuchyňský kout v části klubovny.