year/rok – 2016           Spolupráce – Eliška Perglerová            photo/fotoautor


Galerie Jedna hodina zprostředkovává intenzivní pohled na prostředí, ve kterém se nacházíme. Stírá hranice mezi umělcem, dílem a divákem. Galerie s velkým oknem, kam můžete vstoupit, pohodlně se usadit a za jednu hodinu se otočit o 360°, vám poskytne čas na vlastní myšlenky a prožitek přítomnosti.
Galerie je mobilní objekt, který přijíždí na různá místa. Nedílnou součástí jsou kustodky, které návštěvníka doprovází a dávají mu instrukce. Hodinu v galerii si návštěvník poté užívá nerušeně sám...
Galerie se vyskytuje na místech urbánních i rurálních. Byla např. v Praze, Humpolci, Ostravě, Linzi, Plzni, Ostravě a na dalších místech...