location/místo Vysočina     year/rok – 2019     size/velikost – 40 m²    


Skleník se nachází na pozemku rodinného domu, mírně svažitého, obklopeného loukami a lesy. Je orientovaný na jih. Byl navžen, aby splňoval estetické a zejmána funkční nároky. Kamenná zeď drží svah a na ní je nasazena ocelová konstrukce opatřena světle zelenou povrchovou barvou. Z kamene je vytvořena i podezdívka a podlaha.
Půdorys skleníku je velmi tradiční. Dva pásy záhonu a uprostřed pěšina. Pohledová stěna záhonů je z dřevěných fošen.
Před skleníkem vznikl prostor pro posezení a s výhledem do krajiny. Za vstupem po levé straně je pracovní pult se dřezem a vodním zdrojem.