location/místoPraha     year/rok – 2023   curator/ kurátor – Martina Freitagová   realization/realizace Extended   photo/fotoVojtěch Veškrna


Instalace Rozhledna pro Kunsthalle Praha se nachází v tzv. Věži. Nedávno zrekonstruovaný prostor však evokuje spíše podkrovní místnost. Výrazným prvkem jsou dřevěné krovy a malá okna s výhledy, které byly v už v minulosti různě využívány i zneužívány. Vestavěný segment točitého schodiště má navodit pocit, že návštěvník může zdánlivě stoupat směrem vzhůru a využít zálivy u oken k odpočinku či rozhlédnutí se na tři různé světové strany. Stoupání má ovšem své limity dané rozměrem místnosti. Barevnost je monochromatická. Odstíny šedi jsou přebrány z interiérů galerie. Pouze modré polštáře odkazují k faktu, že prostor je spravován edukačním oddělením galerie.