location/místoKostnice (DE)     year/rok – 2014    realization/realizace – Profil nábytek a.s.    spolupráce/cooperation Dita Zdvihalová  
 photo/foto - Husitské muzeum v Táboře, Zdeněk Prchlík ml.


V návrhu expozice používáme materiály nenarušující původní stavební prvky interiéru, které by neměly v expozici splynout či zaniknout a které jejich vyznění naopak podporují. Použití soudobých materiálů má jemně ukázat nové intervence, zároveň však nepůsobit na návštěvníky agresivním dojmem. Navrhovaná expozice by měla být doplněním hodnotného interiéru, a naopak vnitřní prostory by měly dokreslovat návštěvníkovu cestu životem a učením Jana Husa. Vrstvu stavebních zásahů z minulých let, která ruší celkové vyznění historického interiéru, scénografickou formou zakrýváme – před stěny s okny zavěšujeme lehkou poloprůhlednou textilii potištěnou vždy tematickým výjevem z Husova života.
Expozice je dvouvrstevnatá - pro dospělé návštěvníky a pro děti, a line se chronologicky dle témat jednotlivých místností. Jednoznačnost pohybu je podpořena osami, které se nachází na stěnách jednotlivých místností (došlo k úpravě oproti soutěžnímu návrhu). Expozice je “čitelná” ze dvou úrovní a pro pochopení základního sdělení není nezbytně nutné detailní zkoumání všech exponátů.