Kompaktní a působivý dojem z prostoru není jen o estetice. Správná energie je syntézou dobrého zadání, nevšedních nápadů, jasné vize a vzájemné spolupráce různých odborníků, kteří na projektu participují. Při navrhování sídla pro rodinnou firmu, kterou spoluzaložil náš otec, s více než třicetiletou tradicí výroby nábytku jsme těžili mimo jiné i z toho, že prostředí a výrobní možnosti dobře známe. Většina nábytkových produktů, které byly do administrativních prostor vybrány, jsme v minulosti pro Profil nábytek navrhovali. Z velké části byla firma při realizaci svých interiérů soběstačná. Snížili jsme tak náklady za nákup či dopravu a pracovali s lokálními zdroji a postupy. Míra svobody a důvěry, kterou od čtyř majitelů máme, nám dovoluje experimentovat, zároveň však navrhovat zodpovědně vůči životnímu prostředí a pracovat s materiály, které jsou nadčasové a zároveň střídmé. 
Pro architektky je podstatné získat od klienta jasné zadání, na kterém pochopí strukturu firmy a požadavky, které jsou zásadní pro správné budoucí fungování. Důležité je poznat firemní filozofii a vizuální identitu, kterou se prezentuje. Samotný ráz budovy a kontext okolí by se měl také odrážet v návrhu. Profil nábytek přesunul své sídlo včetně výroby z centra města Humpolec na jeho okraj. Nová hala stojí na brownfieldu bývalého nákladového nádraží. Industriální vzhled jsme propsali i do interiéru a některé konstrukční prvky nechali přiznané.
Proces navrhování začíná promyšleným konceptem dispozičního uspořádání. Vždy je dobré myslet na variabilitu prostoru, protože každá firma se různě vyvíjí, transformuje či roste v návaznosti na ekonomickou situaci a nebo jen reaguje na trendy ve společnosti. Další důležitý aspekt je pro nás diverzita. Snažíme se designem motivovat lidi se sedavým zaměstnáním k pohybu na pracovišti. Kromě klasických pracovních stolů je dobré nabídnout zaměstnancům třeba výškově stavitelné stoly. Zároveň je důležité mít různá pracovní zákoutí, kde lze během dne pracovat či diskutovat. Ať už je to neformální sdílený stůl v kantýně či venkovní stůl na čerstvém vzduchu. Kreativitě se meze nekladou. Nábytkové produkty, které jsme pro kanceláře navrhli, obsáhnou všechny možné varianty pracovních návyků.

Výběr produktů souvisí s barevným a materiálovým konceptem, který je pro daný interiér zvolen. Celkovou atmosféru pak zásadně ovlivňuje i zvolené osvětlení a grafické řešení v architektuře. Každý detail je pro nás důležitý. Nezapomínáme ani na rostlinnou vegetaci, které může pozitivně ovlivnit vnitřní klima nebo jen vnášet do interiéru přirozené barevné odstíny. 
Důležitou roli hraje v interiéru světlo. A to nejen umělé, ale i přirozené. Toho se snažíme dostat do interiéru co nejvíce. K tomu nám pomáhají světlíky, prosklené stěny, ale i rafinované dispoziční hry. S tím jde ruku v ruce vzdušnost a velkorysost prostoru. Věříme, že to má pozitivní dopad i na atmosféru v pracovním kolektivu a podporuje setkávání a interakci.
V neposlední řadě je potřeba myslet na akustický komfort. Při řešení administrativní budovy pro Profil nábytek jsme vedle klasických podhledů pracovali i s obložením stropů dřevovláknitými deskami Heradesign, akustickými deskami (z materiálu Petfelt) a velkou mírou přispívají i klasické textilní závěsy.
V zasedací místnosti jsme realizovali myšlenkovou mapu, která byla vypracována interním týmem ve spolupráci s námi a pomáhá firmě nezapomínat na důležitá témata vztahující se k životnímu prostředí a klimatické změně a aktivně se této problematice věnovat. 
Není větší radost než vidět svou realizaci plnou spokojených lidí. Letošní podzim se konečně podařilo uspořádat slavnostní otevření nové výrobní haly a administrativy. Na akci CINK CINK GRAND OPENING jsme se podíleli dramaturgicky při sestavování programu, který vycházel z činnosti společnosti Profil nábytek či z kontextu místa. Připravili jsme například truhlářský workshop pro děti a dospělé, kteří si na místě mohli vyrobit malou stoličku. Ne náhodou vedl procházku po kolejištích a blízkém okolí geobiolog Albert Šturma, který se dlouhodobě věnuje popularizaci rostlin, jenž se vyskytují v suburbánních lokalitách. Tedy v místech, kde město přechází do volné krajiny.
Back to Top