Mimo vlastní praxi se často a rády věnujeme i činnostem vzdělávacím, popularizačním a kulturním. Potřeba předávat vlastní znalosti a poznávání přišla intenzivněji s vlastními dětmi. Chceme se aktivně zapojit do vzdělávacího systému, školní režim možná i trochu odlehčit nebo mu třeba i v dnešní době podfinancování pomoci, ale především otvírat dětem oči. Snažíme se přiblížit architekturu široké společnosti a začít od základu. Děti jsou často velmi otevřené a bez předsudků. Architektura a umění je všechno kolem nás, je potřeba je vnímat, mluvit o tom a hodnotit. Nejde o nedotknutelné monumenty a ikony. Chceme ukázat, že architekt je člověk, který umí být empatický a dokáže nejen poradit, ale i vyslechnout přání a potřeby. Architekt by měl být průvodcem, moderátorem.  
Pokud chceme, aby vznikala lepší města a domy, musíme vzbudit nadšení, zájem a schopnost formulovat svůj vlastní názor. Musíme vzbudit snahu vytvářet si vztah k místu, ve kterém žijeme a nebýt k němu lhostejný. Cílem je zvýšit kvalitu našeho prostředí na základě kvalitní poptávky společnosti. Dostat téma do běžného života každého z nás, měnit zažité představy o architektuře a umění. Vzbuzovat představivost ideálně nenásilně pomocí hry a vzájemných diskusí. Vnímat pocity, které v nás prostory vyvolávají a aktivně se podílet na změnách, tzv. participovat. Vést dialog o využití společných prostor. Klást otázky a připomínky.

foto: Jan Malý, CAMP IPR Praha

V Praze spolupracujeme s edukačním oddělení CAMPu, v Humpolci se zónou pro umění 8smičkou. V Campu v minulém roce odstartoval program pro předškolní děti – Archihrátky, který probíhá pravidelně jednou do měsíce. Téma bývá spojeno s aktuální výstavou nebo vychází z architektury a městského plánování obecně. Děti za doprovodu dospělého projdou několik zastavení s úkoly. Snažíme se zapojovat všechny smysly a dovednosti, jde o kombinaci tvořivých a pohybových aktivit. Kreslí, střihají, staví, spojují, přeskakují a podlézají. Součástí každého stanoviště je i krátká edukace text nebo odkaz k připravené aktivitě, které se snaží nenásilnou formou informovat o prostředí, které nás obklopuje i dospělý doprovod
CAMP je otevřen i školám. Program je založen na zábavném a hravém vzdělávání a kooperace ve skupinách. Jsou připravené tři typy workshopů. Ti nejmenší si zkouší navrhnout vlastní město, větší se zúčastní architektonické soutěže v roli architekta, ale i jako hodnotící komise a pro středoškoláky je připraven program k bydlení a finanční gramotnosti. 
Jsme také součástí lektorského týmu kroužku Město ve tvých rukou, určen pro děti 9-15 let. Pravidelná setkání na téma město a jeho fungování plná zkoumání, nápadů, vymýšlení řešení a tvorby návrhů. Společně jsme měly letošní první hodinu, kde děti poznávaly areál Emauzy a do předtištěných fotografií vkreslovaly vlastní architekturu a aktivity. Celou dobu nás doprovázel a čas zpestřoval reportér ze zpráviček. 
Nedávné aktivity lze na závěr doplnit těmi historickými. Ty jsou navíc výrazně spojené s našim bydlištěm, kam se stále rády vracíme. Organizovali jsme jeden ročník Dne architektury v Humpolci (2013), kdy jsme se pokusili oživit Horní náměstí. Proběhly koncerty, přednášky, procházka a dílny pro děti. K dispozici byla řada knih s archi tématikou z místní knihovny, ale i nově získané, které pak v knihovně zůstaly. Na náměstí jsme umístili i chybějící kašnu, která vznikla v průběhu workshopu se studenty místního gymnázia.
Dalším projektem byl Závod 01, oživující dnes téměř opuštěnou administrativní budovu bývalého podniku ČEMOLEN. Uspořádali jsem několik drobných výstav umělců, které byly doplněny přednáškou odborníků na danou tématiku. Bylo to mimo jiné i téma Ivety diplomové práce. ​​​​​​​​​​​​​​
Back to Top