year/rok – 2016        photo/fotoIveta Čermáková

"Sledovala jsem sama sebe, jak se chovám při vymýšlení a zaznamenávání nových nápadů. Pero různě přehazuji v ruce, klepu jeho koncem o stůl, prohlížím si jeho detaily....Navržená propiska je právě pro tyto chvíle. Můžeme ji používat jako haptický předmět, který zabaví naše ruce i oko."
Psací předmět má zrcadlový povrch, takže v něm můžeme sledovat naše okolí, aniž bychom se otáčeli a trapně zírali na lidi, kteří sedí za námi v kavárně. Objekt se díky zrcadlovému povrchu zároveň jakoby ztrácí a splývá se svým okolím.
Propiska má jednoduchý tvar jehlice zakončené baňkou. Ta funguje jako vypuklé zrcadlo nebo rybí oko - obsáhne 180° - tedy “půl světa”. Objekt odráží naše mikrosvěty, které máme s tímto předmětem jako na dlani a můžeme ho s přehledem sledovat.
Kompaktní tvar jehlice je zakončený baňkou, díky které předmět dobře padne do ruky. Zároveň je propiska velmi lehká. Lze ji použít i jako ženský doplněk a sice jehlici do vlasů.