location/místoHumpolec     year/rok – 2020    construction project/stavební projekt – sdružení Integra    realization/realizace – Profil nábytek a.s.   photo/fotoTereza Práchenská, Michaela Pavlíková