K dlouhodobým, trochu živelným projektům patří i Rekreativní zahrada. Nejde o běžný projekt, který by bylo možné prezentovat fotogalerií finálního stavu. V průběhu času dochází k přeměnám fyzického prostoru, ale i ke změnám činností a uživatelů. Nachází se v centru města Humpolec v bývalém výrobním areálu na pozemku původního staršího domu. Od 90. let areál patří firmě 
Profil nábytek a.s., která se před několika lety přesunula na okraj města a areál plánuje postupně revitalizovat a otevírat občanům skrz různé služby a komerční prostory. Původně zde stála menší truhlárna s dalšími drobnými řemeslníky. Areál se nachází velmi blízko hlavního Horního náměstí s napojením na park pod zřícenou hradu Orlíka. Ze severní a západní strany sousedí s klidnou rezidenční oblastí tvořenou rodinnými domy. Právě ta je však od centra areálem oddělena a otevření by tak pomohlo v celkové prostupnosti. 
V roce 2017 jsme společně s rodinou a kamarády nevyužitou zatravněnou plocha upravili na komunitní zahradu s kioskem, posezením a velkou pískovou plochou pro hraní. Během tří let jsme tam s dětmi strávili hodiny na pískovišti a v letním období uspořádali řada kulturních a společenských akcí. Koncert tu měl třeba Lukáš Landa nebo kapela Hippie Chippies s humpoleckými kořeny. Ve vitríně proběhla výstava Elišky Perglerové, Any Jakš, Daniely Baráčkové a Jendy Peknika Kozáka. Cvičili jsme jógu s Petrem Beránkem a uspořádali řadu workshopů, třeba velmi populární vázání letních věnců s Katkou Kučerovou. V posledních letech zůstalo pouze využití netradičního dětského hřiště a posezení pro kavárnu umístěnou v areálu naproti přes příjezdovou cestu. Nejen my sami, ale i současní nájemci si jsou vědomi potenciálu zahrady a společně jsme se domluvili na vytvoření návrhu pro jeho upravení. 
V tuto chvíli máme připravenou studii, kterou provozovatel kavárny předloží společně se žádostí o grant. V návrhu dělíme zahradu do několika zón - společenská zóna s posezením na dřevěné platformě, zóna pro volnou hru s pískovištěm, kopcem a hliništěm a vrbami oddělenou klidová zóna s posezením u stolu. Nejde o striktní dělení, ale o prorůstání a prolínání bez pevné hranice. Předpokládáme, i z hlediska dominantní přítomnosti vegetace, v proměnlivost v čase. K oddělení jednotlivých zón využíváme i terénní úpravy především v přední polovině zahrady - jde o jámu pro odpočinkovou plochu s pískem a k tomu přimknutý kopec s výtvarným prvkem. Pomáhají nám i cesty a různorodost zpevněných a nezpevněných povrchů. Nově
je zahrada zcela oplocena.  Před uličním plotem navrhujeme zpevněnou dřevěnou platformu, která zároveň vymezuje společenskou zónu pískoviště. Součástí je užitkovou zahrada s ovocnými stromy, keři a zvýšenými záhony. Na záhony navazuje vodní prvek napojený systémem pohledových trubek na dešťovou vodu ze střechy sousední výrobní haly. Slouží tak nejen k dětským hrátkám, ale i k zavlažování záhonů.


Vstup do zahrady předpokládáme zachovat z ulice a ze dvora. Cesty navrhujeme mlatové, šířka je přizpůsobena vozíčkářům nebo maminkám s kočárkem. Pro nejmenší návštěvníky jsou navrženy domečky - dílny, které odkazují k historii areálu. V každém domku se odehrává jiná aktivita - například dílna s ponkem, kuchyňka, hudebna s uměleckým prvkem ke hraní apod. V prostoru jsou dále volně rozmístěny výtvarné prvky navržené umělkyní Eliškou Perglerovou a Ivetou Šalamounovou. I ty odkazují k řemeslné tradici místa. Jde o herní interaktivní elementy působící i samostatně jako estetické objekty. Jsou volně inspirovány různými pracovními předměty - vrtákem, větrometrem, atd.
V severní části ponecháváme stávající lodní kontejner nadále využívaný jako kiosek a velký sdílený stůl, ten je nově zastřešen dřevěnou pergolou chránící před deštěm a sluncem. Zahrada je určena pro všechny věkové kategorie. Pro nejmenší jsou navrženy hravé dětské prvky, domečky a různorodé plochy pro volné a kreativní hraní. Cílem je podporovat v dětech vztah k přírodě, hledat si vlastní cesty a probouzet představivost, prvky nemají jasné využití a pravidla. Dospělí a doprovod může odpočívat v klidové části nebo ve volně rozmístěných lehátkách s občerstvením z přilehlé kavárny, lze využít i aktivní odpočinek formou zahradničením. Sdílený stůl slouží i jako venkovní pracovna, pro pořádání workshopů a dílen nebo jej lze nabídnout okolním školám a volnočasovým uskupením jako venkovní učebnu a hernu. Nově vzniklá zahrada doplňuje městský rekreační prostor a vytváří nový komunitní centrum. Je tak místem setkávání nejen pro děti, obyvatele města, ale i návštěvníky z bližšího nebo vzdálenějšího okolí.
Back to Top