location/místoPardubice     year/rok – 2021     curator/ kurátorka – Lenka Dolanová       graphic designer/grafik – Kateřina Lichnovská    realization/realizace – Profil nábytek a.s.     photo/fotoLuděk Vojtěchovský


Východočeská galerie sídlí v prostorách pardubického zámku. Má zde nejen své admimistrativní sídlo, část výstavních prostor, ale i depozitář, kde je uskladněna a spravována sbírka. Výstava si klade za cíl představit nejzajímavější díla, která instituce pořídila v 50. až 80. letech. Je jakousi sondou do sbírky, ale má zároveň vyprávět příběh okolo získávání děl v těchto letech či přiblížit návštěvníkům akviziční činnost VČG. 
Vstupní prostor má působit jako badatelna s depozitářem. Po levé straně návštěvník míjí stupňovité pódium s menšími plastikami. Na pódium jsou použity surové materiály jako je MDF deska či smrkové latě na konstrukci. Inspirací byly samotné prostory depozitáře VČG. 
Velký stůl je určen pro dětské návštěvníky, aby si zde vyrobili svou vlastní plastiku a pak ji řádně zaevidovali do katalogizačního listu. Stůl je opět získán upcyclingem z lavice na sezení pro již zmíněnou výstavu, která skončila. K desce s povrchem z dubové dýhy byla vyrobena nová vyšší konstrukce z důvodu nové funkce.
Při vstupu do hlavního sálu výstavy návštěvník "narazí" na úvodní text. K úvodnímu panelu je instalován také podstavec, na kterou je umístěna socha Těsné formy od Věry Janouškové, podle níž je pojmenována celá výstava. 
Sokly a podstavce mají elementární konstrukci a byly vyrobeny ze zbytkové MDF desky. Barevnost povrchů odpovídá čtyřem okruhům témat, které ve výstavě kurátorka chtěla nenápadným způsobem naznačit.
Grafická část výstavy od Kateřiny Lichnovské, texty na stěnách a popisky, vychází z estetiky katalogizačních karet. Měly podtrhnout vědeckou rovinu výstavy.