location/místoVeletržní palác, NG Praha     year/rok – 2023   curator/ kurátor – Rado Ištok   realization/realizace Artelo   photo/foto – Adéla Kremplová


Výstava připomíná ničivé zemětřesení, které zasáhlo Skopji v létě 1963. Jako projev mezinárodní solidarity vzedmula vlna pomoci s obnovou zničeného města. V rámci obnovy města se také rozhodlo o zřízení muzea současného umění a umělci z celého světa darovali svá díla do sbírky muzea. Výstava připravil kurátorský kolektiv WHW pro Kunsthalle Vídeň. Kurátorem pražské výstavy ve veletržním paláci je Rado Ištok. 
Vizuální inspirací pro panely a mobiliář byl brutalismus v architektuře, který je pro Skopji charakteristický. Po ničivém zemětřesení v rámci obnovy města vzniklo několik ikonických budov v tomto stylu. Panely mají plastickou vrstvu stěrky se vzorkem drážkování a i tvarování evokuje tvary brutalistických budov.