Jsme architektonické studio s přesahem do umění a designu. Věnujeme se projektům různého měřítka a vedle funkčnosti nám záleží na originalitě a konceptuálním obsahu, který vychází mimo jiné ze vzájemného dialogu s klientem.

Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji
Apartment in Holešovice – byt v Holešovicích
Apartment in Libeň – byt v Libni
NFA offices – Kanceláře pro Národní filmový archiv
Kunsthalle, Lookout tower – Rozhledna
GMU HK, Věra Jičínská
GASK, A Path Destined by Fate – Cesta předurčena osudem
Apartment in Samova – byt v Sámově
Profil nábytek headquarters – sídlo společnosti
Apartement with a bay window - Byt s arkýřem
Caravan Žofie – Maringotka Žofie
Camp Base – Táborová základna Hájenka
Flat filled with books – Byt plný knih
8smička, Many a Family – Nejedna rodina
PF 2022 Profil nábytek
Flat in Libeň - Libeňský byt
Východočeská galerie, Close forms – Těsné formy
Glasshouse – Skleník
Flat for the minimalists – Byt pro minimalisty
2 + dog & cat – 2 + pes a kočka
Cowork:s Humpolec
Apartmán Stará škola
Workshop – boxy / Boxes
TAK collection – Kolekce TAK
Flat in Vinohrady – Vinohradský byt
Flat with the hidden room – Byt s ukrytým pokojem
Bedroom under the roof - Ložnice pod střechou
PF 2020 Profil nábytek
Summer house – Letní domek v Humpolci
New Wave. diplomants avu – New Wave. diplomanti avu
One Hour Gallery – Galerie Jedna hodina
Zámeček Memorial – Památník Zámeček
Cat's flat - kočičí byt
Bar Chapeau Rouge
Caravan Alfons – Maringotka Alfons
František's flat – Františkův byt
Light Dervis– Světlo derviš
Pen Stalker – Perošmírák
MOVE ME collection – kolekce MOVE ME
Museum of Jan Hus – Muzeum Jana Husa v Kostnici